Logo

 

Særlige forhold

Kursusafgiften omfatter kørsel på anlægget ifølge arrangørens program. Indbetalt kursusafgift refunderes kun, hvis arrangøren må aflyse kurset.

Deltagelse sker helt og holdent på eget ansvar, og ved tilmelding fraskriver man sig udtrykkeligt muligheden for at rejse erstatningskrav mod arrangør, instruktører eller det køretekniske anlæg. Kørsel - eller forsøg på kørsel - under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin er ikke tilladt.

MC forsikring når du er på kursus
Alle indregistrerede motorcykler er dækket af en ansvarsforsikring - også på et køreteknisk kursus som Mestersvinger, hvis du skulle være så uheldig at påføre andre en skade.

Derimod er det ikke sikkert, at dit forsikringsselskab vil dække en eventuel kaskoskade - altså en skade på dit eget køretøj. Flere af de store forsikrings-selskaber som Codan, Gjensidige og Topdanmark har dog givet tilsagn om fuld dækning ved Mestersvinger-kurser.

Bemærk, at ansvarsforsikringen på lejede prøvenummerplader ikke gælder ved kørsel i udlandet.

Derimod kan du eventuelt kontrollere om dit forsikringsselskab vil dække en kaskoskade - altså en skade på dit eget køretøj. Flere af de store forsikringssel-skaber som Codan og Topdanmark har givet tilsagn om fuld dækning ved Mestersvinger-kurser. Ønsker du absolut vished, inden du tilmelder dig et kursus, kan du kontakte dit forsikringsselskab og forklare hvad du skal deltage i. Henvis gerne til denne hjemmeside, hvor kurserne er detaljeret beskrevet.

Mestersvinger har siden 1996 været arrangeret af foreningen SVSK (Små Veje Store Kager).

 
Foto
 
Foto