Logo

 

Kursusforløb

Vi mødes på banen om morgenen, hvor der startes med indskrivning og et maskineftersyn. Det er vigtigt, at alle cykler som kører på banen, er sikkerhedsmæssigt helt i orden. Dæk, bremser og støddæmpere skal være i orden - og løstsiddende dele eller lækage er selvfølgelig absolut forbudt. Det er også særligt vigtigt at motorcyklen er støjdæmpet effektivt: mindst til samme niveau som standard udstødning. Motorcykler med eftermonteret udstødning uden effektiv dB-killer monteret kan ikke godkendes. Bliver motorcyklen ikke godkendt kan motorcyklen ikke deltage og det betalte deltagergebyr tilbagebetales ikke.

Efter maskinsyn vil der være morgenmad i banens cafeteria.

Ved cafeteriaet vil der endvidere være kørerbriefing ca. kl. 8.15. Her inddeles kursisterne også i mindre grupper, som passer til dagens kørsel. Hver gruppe har sin egen instruktør og kører på banen i tyve minutter efterfulgt af tyve minutters instruktion om kørslen, ideallinjer og køreteknik. Her efter har man tyve minutters pause til at gøre klar til næste pas.

Det er vigtigt at skabe homogene grupper for at alle får mest muligt ud af deres kørsel. Det kan derfor blive nødvendigt at flytte kursister fra en gruppe til en anden.

Selve kørslen forløber således, at tre grupper ad gangen er ude på banen. Instruktøren sørger for at holde sin gruppe samlet, og der praktiseres generelt to typer kørsel:

  • Instruktør forrest. Kursister på samme linie med passende indbyrdes afstand. Pladsbytte på langsiden med lav fart. Forreste kursist ud til højre, farten ned og om bag i rækken. Øvrige kursister trækker frem bag instruktøren.
  • Kursist forrest. Instruktøren umiddelbart efter forreste kursist, øvrige kursister bag instruktøren med passende indbyrdes afstand. Pladsbytte på langsiden med lav fart. Førende kursist ud til højre, farten ned og om bag i rækken. Næste kursist venstre op foran instruktøren. Øvrige kursister trækker frem bag instruktøren.

Langsiden betragtes i kursussammenhæng som en ganske uinteressant transportstrækning. Alle kan køre hurtigt ligeud på to hjul. Vi benytter langsiden til – med lav fart – at få samling på gruppen, og til at bytte plads som planlagt.

Hovedreglen for kørsel på banen er: KØR HENSYNSFULDT! Undgå at presse dig selv eller andre. Kør gerne nær grænsen, men ikke over! Gult flag betyder vær ekstra opmærksom. Rødt flag betyder sænk hastigheden og kør i pit. Ternet flag betyder, at passet er slut, kør i pit næste gang.

Erfaringen viser, at de fleste oplever at køre mere sikkert - og dermed med større fornøjelse - efterhånden som dagen skrider frem. Når kursusdagen slutter, er alle mætte for den dag - det går dog an at køre en hyggetur hjem til aftensmaden.

Der er gratis selvservice af kaffe og the i ryttergården mellem alle pas.

 
Foto
 

2022
 
Søndag - 22. maj
Søndag - 19. juni
Søndag - 21. august
Søndag - 4. september