Velkommen

Du er kommet herhen på Mestersvinger.dk fordi nogen har fortalt om os. Eller fordi du har været her før og vil lære mere af os: Metoder til at køre motorcykel på landevejene med sikkert overskud.

Vi ser mest på kurver. Her lærer du at tackle alle sving, under kyndig vejledning af erfarne, engagerede motorcyklister, i et struktureret forløb, under velregulerede og trygge forhold.

SVSK er en forening af motorcyklister, som i midt ’halvfemserne inviterede venner med på søndagsture. Nogle af de inviterede ville gerne lære at køre motorcykel som de bedste af os, så en jysk racerbane blev hyret for en dag, og Mestersvingerkurset så dagens lys. Ikke alle de oprindelige SVSK’er er med endnu, men tanken bag er. Vi er som dem som vejene er fyldt med. Vi har bare kørt mere end de fleste, og prøvet en del.

Vi vil gerne dele ud af vore erfaringer, for det er måden at forbedre enhver motorcyklists odds i hverdagen. Den som har evnen, har pligten, forstår vi. Med øvelse, bliver man bedre; svingøvelser gør mestersvinger. Og så bliver alting meget sjovere, når man er god til det.

Årene er brugt til at køre endnu mere motorcykel, for at kunne forædle og forfine Mestersvingerkurset: Ofte forsøgt kopieret, aldrig overgået.

Med i kursusbetalingen får du:

 • Teknisk kontrol af MC og udstyr.
 • Morgenmad og mulighed for at købe frokost hos Lucy’s, banens cafeteria.
 • Mestersvinger-kursus efter arrangørens program.
 • Kørsel på Ring Knutstorp reguleret efter SVSK-principper og egne officials.
 • Læge-og ambulanceservice.
 • Kaffe, the, cacao ad libitum dagen igennem, i garagen.
 • Årets klistermærke.
 • Mulig bonus til de flittige: Fnuller på dæksiden, som sikrer uvisnelig hæder ved enhver iskiosk.

Mestersvingerkurser afvikles altid på en motorbane, fordi det giver maksimal sikkerhed og gode undervisningsmuligheder.

Der er ingen vigepligter, lyskurve, fodgængere, modgående trafik, ikke engang fartbegrænsninger, hvis vi skulle blive ivrige på den gode plads til rådighed. Asfalten er i orden, den bliver fejet morgen og aften, og hele bredden kan anvendes sikkert. Således er mange af landevejens forstyrrende elementer fjernet, det giver plads til at fokusere på kørsel og maskinbetjening.

Mestersvingerkurser opleves for tiden på Ring Knutstorp i Skåne, ved lillebyen Kågeröd, ca. 35 minutter (32 km) fra færgelejet i Helsingborg, eller ca. 100 km fra Øresundsbroens betalingsanlæg.

Vi har forsøgt andre baner, og denne er vor klare favorit til at simulere landeveje med småbakker og sving af alle slags. Og så er den i skønne, skovrige omgivelser, tæt på Söderåsen, henne i udlandet, det Skåne, som svenskerne kalder svensk, men vi ved bedre.

Her kan du koncentrere dig og lære det vigtige: At placere motorcyklen på den rigtige linje hen til, gennem og ud af svingene, mens du kun tager hensyn til instruktionen, dine evner og motorcyklens muligheder.

Dagens forløb

Vi er udenfor hele dagen, undtagen i spisepauserne. Kaffe/the/cacao ad libitum tilbydes i pit-garagen, her er også ly/læ. Der køres i al slags vejr, instruktørerne tilpasser efter forholdene.

Tidspunkterne for gruppestarter holdes med præcision, og kun Pitgeneralen ved hvad klokken er. Alle skal respektere dette for at sikre maksimal udnyttelse af banen.

 • 07:00 mødes vi på banen, ved cafeteriaet. Det passer med 06:00 færgen fra Helsingør.
 • 07:00, indskrivning, så vi ved hvem som deltager.
 • 07:00, teknisk kontrol i henhold til afsnittet ovenfor.
 • 07:15, morgenmad i cafeteriaet.
 • 08:30, briefing udenfor cafeteriaet, kursister opdeles i tre grupper med tre hold.
 • 09:00, første hold med tre grupper kører.
 • 09:20, andet hold med tre grupper kører, første hold har gruppeundervisning ved tavlerne.
 • 09:40, tredje hold med tre grupper kører, andet hold har gruppeundervisning ved tavlerne, første hold har fri.
 • (gentages hver time)
 • Frokost aftales individuelt på de enkelte hold.
 • 16:00, sidste gruppe (tredje) har afsluttet kørslen og får sidste gennemgang ved tavlen.
 • 16:30 eller lige deromkring, stop ved iskiosken i Kågeröd, prøv en ”mjukglass” (softice) – de er gode!

Ved morgenbriefingen inddeles kursisterne i tre hold med tre grupper. Vi vil have ensartede grupper, og stiller spørgsmålet ”hvordan kører du?” et par gange. Vi udpeger en startopstilling: Tre grupper med tre hold, i alt ni, hver med sin egen instruktør, den samme hele dagen.

Du kommer altså ikke til at køre med dine gamle kammerater, din mor eller kæreste, med mindre I kører på samme niveau, ved kursusstart.

Hver gruppe bliver briefet af sin instruktør, og motorcyklerne placeres på den udpegede plads i pit-lane; der er fast plads for hver af de ni grupper. Officials indtager deres pladser ved banen, tjekker den interne kommunikation, og så er vi klar.

Pitgeneralen starter hvert hold, husk at det er hans ur, som gælder!

Der køres på banen i lektioner på 20 minutter, tre grupper samtidigt, i passende afstand, som bestemt af instruktørerne. Kursisterne er hele tiden under instruktørens ledelse, oftest med ham/hende forrest, i senere lektioner kan én kursist ad gangen være foran instruktøren, med resten af gruppen bag, såfremt vejret og øvrige forhold tillader dette.

Vi bruger et lille udvalg af klassiske motorbaneflag til at give instruktørerne information:

 • Grønt flag gives af Pit-generalen ved start, og vises af alle officials på 1. omgang af alle pas og betyder at banen fra fri i den følgende sektor.
 • Gult flag ved risiko på banen. Vær ekstra opmærksom.
 • Rødt flag for aflysning af lektionen.
 • Blåt flag for at forberede gruppeforbikørsel.
 • Ternet flag ved lektionens afslutning, hvor instruktørerne viser vej tilbage på rette plads i pit-lane.

Kursisterne behøver ikke at kende flagene, de skal altid følge en instruktør, men information om flagene gives i grupperne inden første lektion.

I første lektion bliver kursisterne kendt med banens forløb, kørsel relativt tæt på forankørende, bliver dus med processen for pladsbytte i grupperne, og får lidt varme i kroppen ved at arbejde med motorcyklerne. SVSK-officials på alle positioner og instruktørerne vurderer nøje om enhver kursist er placeret i rette gruppe. En tidlig tilpasning af dette forhold har betydning for indlæring, sikkerhed og fornøjelse. Flytning af kursister fra en gruppe til en anden, kan baseres på kursistens oplevelse eller vore observationer. De er ofte sammenfaldende, men vi bestemmer, hvilken gruppe en given kursist skal køre i.

I følgende lektioner på banen indøves ideallinjer, primært til, gennem og fra sving. Fra langsidens start holdes beskeden fart, mens forreste kursist falder ud af rækken, og finder ny plads bagest i gruppen, som så samles tæt bag instruktøren. Denne procedure diskuteres nøje inden hver lektion, og er essentiel for læring.

Umiddelbart efter hver lektion samles hver gruppe i pitten ved et ophængt kort over banen, og den netop afviklede kørsel vurderes og kommenteres under instruktørens ledelse.

Og så er der frikvarter; forfriskninger, høj latter, toiletbesøg, benzinpåfylding. Bliv i tide klar til næste kørsel!

Vi giver kursisten værktøjer og mulighed for at udvikle sine evner som motorcyklist, så landevejskørslen herefter kan blive med bedre sikkerhedsmarginer, større overskud og større glæde.

Motorcykel / Udstyr

Af hensyn til din sikkerhed – og de andres – forlanger vi at du:

 • Har kørekort til den motorcykel, du kommer med.
 • Under kurset kører med styrthjelm af ordentlig standard, heldragt eller bukser/jakke kombination, med CE-godkendte beskyttelseselementer inklusive rygbeskytter, motorcykelstøvler og -handsker.
 • Er upåvirket af stoffer, som er uforenelige med kørsel og trafik, og i øvrigt, er rask og klar.
 • Retter dig efter instruktørernes henvisninger.
 • Kører hensynsfuldt, engageret, nysgerrigt.

Krav til motorcyklen håndhæves temmelig firkantet, og tjekkes ved vores egen tekniske kontrol om morgenen på kursusdagen.

 • Registrering med fast nummerplade. Hvis du har udenlandsk registrering eller prøveplade, skal passende ansvarsforsikring dokumenteres.
 • Monteret med originalt og vedligeholdt udstødningssystem, evt. et gadegodkendt alternativ. Der er så meget opmærksomhed på støj, at der ikke gives ved dørene. Kører du med en sportslydpotte, skal den have monteret effektiv dB-killer.
 • Ordentlige dæk.
 • Fejlfri bremser.
 • Funktionsdygtig affjedring.
 • Ingen lækager, eller mistanke herom, af noget som helst.
 • Eventuelle kædesmøringsapparater skal lukkes af.
 • Ingen løse dele.
 • - men gerne tomme kufferter og/eller din yndlingsbagsædepassager, ordentligt iklædt, se ovenfor.

Vi forbeholder os retten til at godkende eller afvise enhver motorcykel basereret på ovenstående. Ved eventuel afvisning er der ingen tilbagebetaling af kursusgebyret.

Særlige forhold

Prisen på et Mestersvingerkursus fremgår af tilmeldingssiden, når du vælger kursus.

Kursusafgiften refunderes ubeskåret, hvis arrangøren aflyser kurset.

Er du tilmeldt et kursus og har betalt, men ikke må/kan/vil/ønsker at deltage, kan refundering kun ydes, hvis arrangøren har en potentiel kursist på venteliste, som accepterer deltagelse. Refunderingen fratrækkes ekspeditionsgebyr på 250 kr.

Du kan også selv finde en aftager til din uønskede plads, og selv afregne med vedkommende. Vi skal have en mail fra dig om bytningen.

Deltagelse sker helt og holdent på eget ansvar, og ved tilmelding fraskriver man sig udtrykkeligt muligheden for at rejse erstatningskrav mod arrangør, instruktører eller det køretekniske anlæg.

Danske motorcykler er altid dækket af en ansvarsforsikring, det er en betingelse for at have nummerplade. Ansvarsforsikringen dækker hvis du skulle påføre andre en skade, også på et køreteknisk kursus som Mestersvinger.

Udenlandsk eller midlertidigt registrerede motorcykler tillades kun på vores kursus, hvis der er dokumenteret ansvarsforsikring.

Kaskodækning, altså dækning for skader du selv har lavet på dit køretøj, tilbydes af visse forsikringsselskaber ved deltagelse på Mestersvingerkursus, bl.a. har Codan, Tryg, Gjensidige og Topdanmark givet dette tilsagn. Kontakt eventuelt dit eget forsikringsselskab og forklar hvad du skal, og find ud af, hvordan du er dækket. Henvis gerne til denne hjemmeside med kursets beskrivelse.

Godt at vide

Du kan forvente at køre mellem 100 og 180 km på banen i dagens løb. Benzin kan købes 2-3 km væk i Kågeröd, ved automatstandere. Der er også et mindre supermarked f. eks. til proviantering.

Hvis du ønsker at lave en udflugt ud af dit Mestersvingerkursus, er der flere muligheder:

 • Flyt til Skåne.
 • Kør hjemmefra i god tid, lej en ”sommerstuga” på Söderåsen, se det gamle, lille, slot Knutstorp, hvor Tycho Brahe blev født.
 • Kør dagen før, og nyd de gode veje.
 • Fællestur ad små veje fra Øresundsbroens svenske side arrangeres måske af en instruktør. I givet fald inviteres der et par dage forinden.
 • Lej en hytte på banen, se www.ringknutstorp.com
 • Slå telt op; gratis, inkl. bad- og toiletfaciliteter.
 • Sov på banens areal i campervan med motorcyklen på trailer.
 • Lej dig ind hos gæstgivere og B&B, de kender til motorgæster ved events på Ring Knutstorp